Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2017

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju informuje, że w dniu 10 listopada 2017r.
w godzinach od 9.00 do 14.00  w Poraju przy ul. Górniczej – w budynku Klubu Sportowego za Szkołą Podstawową 
dla mieszkańców Gminy Poraj będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w Podprogramie 2017.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy wynosi:

   Dla osoby samotnej – dochód nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł

Dla osoby w rodzinie -  dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 1028,00 zł

Żywność wydawana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających wysokości dochodów wszystkich członków rodziny - za miesiąc październik  2017r. tj.

  • zaświadczenia o dochodzie netto z zakładu pracy

  • zaświadczenia o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy

  • dokumentu potwierdzającego wysokość pobieranego świadczenia emerytalne, rentowe ( odcinek , decyzja z ZUS, KRUS)

  • dokumentu  potwierdzającego uzyskiwanie innych dochodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania

  • dowodu osobistego

Osobom w stanie nietrzeźwym artykuły żywnościowe NIE BĘDĄ WYDAWANE!!!

ODBIÓR ŻYWNOŚCI TYLKO OSOBISTY !!!!!

W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby, które mają wydane skierowanie !!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-06
Data publikacji:2017-11-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ania
Liczba odwiedzin:34