Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 kwietnia 2018

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju informuje,
że w dniu 17 kwietnia 2018r.
w godzinach od 9.00 do 14.00 w Poraju przy ul. Górniczej – w budynku
Klubu Sportowego za Szkołą Podstawową
dla mieszkańców Gminy Poraj będą wydawane paczki żywnościowe w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy wynosi:
 
Dla osoby samotnej – dochód nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł
Dla osoby w rodzinie - dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 1028,00 zł
Żywność wydawana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających wysokości dochodów wszystkich
członków rodziny - za miesiąc marzec 2018r. tj.

 

  • zaświadczenia o dochodzie netto z zakładu pracy
  • zaświadczenia o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • dokumentu potwierdzającego wysokość pobieranego świadczenia emerytalne, rentowe ( odcinek , decyzja z ZUS, KRUS)
  • dokumentu  potwierdzającego uzyskiwanie innych dochodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania
  • dowodu osobistego
 
Osobom w stanie nietrzeźwym artykuły żywnościowe NIE BĘDĄ WYDAWANE!!!
 
ODBIÓR ŻYWNOŚCI TYLKO OSOBISTY !!!!!
W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby, które mają wydane skierowanie !!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-10
Data publikacji:2018-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ania
Liczba odwiedzin:524