Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko: pracownika socjalnego

29 sierpnia 2019

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORAJU
UL. GÓRNICZA 21, 42-360 PORAJ tel./ fax 34 3145629
e-mail: gops@ugporaj.pl, NIP 577-18-29-420
REGON 151005530

 

Poraj, dnia 29 sierpnia 2019r.


Informacja o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko:
pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju

pełny etat

Administrator
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko: pracownika socjalnego

Pomoc dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

27 sierpnia 2019

Od września ruszy procedura związana z udzieleniem uczniom pomocy w postaci  STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020.

Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych. Mogą skorzystać z niej osoby w trudnej sytuacji materialnej – obowiązuje próg dochodowy. Obecnie, w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi  528  zł. Dodatkowo, by otrzymać stypendium musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 przytoczonej ustawy, a między innymi, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Administrator
Czytaj więcej o: Pomoc dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny

27 sierpnia 2019

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORAJU UL. GÓRNICZA 21, 42-360 PORAJ tel./ fax 34 3145629, e-mail: gops@ugporaj.pl, NIP 577-18-29-420, REGON 151005530

Poraj, dnia 27 sierpnia 2019r.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
określone w ogłoszeniu Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju z dnia
8 sierpnia 2019r. o naborze na wolne stanowisko

pracownik socjalny


Administrator
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny