POKL 2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl




Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POKL 2007-2013

 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
 
 „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Poraj”
 
 Wartość całkowita projektu – 210 089,00 PLN
 Kwota dofinansowania  – 188 029,65 PLN
 
Beneficjent projektu:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORAJU
 
 Głównym celem Projektu jest ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientom pomocy społecznej Gminy Poraj, co ma prowadzić do podwyższenia statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie klientów pomocy społecznej do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Pieniądze unijne w Gminie Poraj wydatkowane są nie tylko na inwestycje, ale także pomoc osobom wykluczonym społecznie, które mają kłopoty z podjęciem pracy, lub powrotem na rynek pracy. Właśnie dla tych osób został skierowany projekt pt: „ Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Poraj”, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Kursy umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji, umiejętności zawodowych.
Uczestnikami projektu zostało 15 kobiet i 1 mężczyzna. Osoby, te mają możliwość zdobycia  nowego zawodu.
 
 Kursy oferowane dla uczestników projektu:

  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
  •    

    
16 osób podpisało kontrakt socjalny, otrzymują zasiłki i biorą udział w zajęciach. Osoby, te mają możliwość korzystania w szerokim zakresie z treningów i spotkań z psychoterapeutą, psychologiem oraz doradcą zawodowym.
Wszystkie formy aktywności wraz ze szkoleniami mają wyposażyć osoby biorące udział w projekcie, w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające powrót na rynek pracy, a także zwiększyć motywację do działania i zaufania we własne siły.
Mamy nadzieję, że właśnie te kursy przyczynią się do zdobycia kwalifikacji zawodowych preferowanych na rynku pracy, a w konsekwencji ułatwią podjęcie zatrudnienia w zakresie posiadanego zawodu.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-05
Data publikacji:2021-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Jabłoński
Liczba odwiedzin:2795