POKL 2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA !
 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju  w 2010 roku kontynuuje realizację trwającego od 2008 roku projektu systemowego pn. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Poraj”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków własnych gminy.
W niniejszym projekcie w 2010 roku udział wzięło 15 osób – w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn z terenu gminy Poraj. Są to osoby niepracujące zawodowo, bezrobotne i długotrwale bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych i zawodowych uczestników poprzez wsparcie w formie doradztwa psychologicznego i zawodowego oraz szkoleń zawodowych.

Współpraca obejmowała uczestnictwo w zajęciach z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, tj.:

  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z doradcą zawodowym
  • nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń sklepowych
  • profesjonalny kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej
  • spawanie metodą MAG+ przepalacz
  • projektowanie stron www + obsługa kasy fiskalnejCałkowita wartość projektu w 2010 roku wyniosła 175 747,00 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-05
Data publikacji:2021-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Jabłoński
Liczba odwiedzin:2733