Jesteś tutaj: Start / Asystent rodziny

Asystent rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ASYSTENT RODZINY

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Współdziałanie asystenta z rodzina odbywa się za zgoda rodziny i jej aktywnym udziałem.

 

 

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

- pracuje na zasobach rodziny

- udziela informacji gdzie można uzyskać pomoc

- edukuje rodzinę w obszarach pielęgnacyjno -higienicznych

- udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

- pomaga w codziennej organizacji dnia,znajdowania sposobów wspólnego spędzania wspólnego czasu rodziny

- udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej ,w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,właściwego zarządzania budżetem domowym

- udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

- motywuje członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- motywuje do korzystania z pomocy psychologicznej ,udziału w terapiach mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

- prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieciom

- podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach bezpieczeństwa dzieci i rodzin

- udziela wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

- informuje ,jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka

- wyjaśnia jak wypełnić dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe

- wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji

- motywuje rodzinę do podejmowania działań na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej czy placówce celem szybkiego powrotu ich do rodziny.

 

Asystent rodziny ma za zadanie ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych,aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.

Gdzie odbywa się współpraca i jak wygląda?

  • Asystent pracuje z rodzina w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną ( urzędy, organizacje,szkoły,sądy i inne).
  • Początkowo spotyka się z rodziną często, następnie coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 2 godziny.
  • Asystent rodziny prowadzi dokumentację,planuje z rodziną ,co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonywanych działań.
  • Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny.

Jak uzyskać wsparcie asystenta rodziny?

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy i po dokonaniu analizy sytuacji rodziny,przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

 

 

Asystent rodziny

Anna Komar

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-30
Data publikacji:2017-07-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ania
Liczba odwiedzin:7144