Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel. Oczekujemy na Rozporządzenie ze wzorem wniosku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2022

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadza dodatki dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 

⇒ kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
⇒ kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy kotłów gazowych zasilanych gazem ziemnym !);
⇒ kocioł olejowy

- oraz ww. kotły są zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy kotłów gazowych zasilanych gazem ziemnym !!!);
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. Wypłata nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

WAŻNE !

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W Gminie Poraj realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju.

Wnioski o w/w dodatek będzie można składać po opublikowaniu Rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw energii w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

O szczegółach związanych z możliwością składania wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych będziemy Państwa informować niezwłocznie po wejściu w życie w/w Rozporządzenia, za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-21
Data publikacji:2022-09-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Jabłoński
Liczba odwiedzin:867