Zmiana w dodatku węglowym. Wypłata środków przez Gminę nastąpi po ich otrzymaniu od Wojewody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2022

W miniony wtorek weszła w życie znowelizowana ustawa o dodatku węglowym. O tym fakcie informowaliśmy w dniu wczorajszym. Dziś, jeszcze raz podsumowujemy najważniejsze skrótowo zmiany. Wypłata środków z tytułu dodatku węglowego nastąpi po otrzmaniu przez Gminę Poraj środków na ten cel ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

♦ Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

♦ W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

♦ Dodatek węglowy wynosi 3000,00 zł i jest wypłacany w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

♦ W Gminie Poraj realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatków węglowych zajmuje się:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju
ul. Górnicza 21
telefon: 34 314 48 52, 34 314 56 29
Godziny urzędowania:
poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 16.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 14.00.

♦ Wypłaty dodatków węglowych nastąpią niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej informacji oraz po przekazaniu Gminie Poraj środków finansowych przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-21
Data publikacji:2022-09-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Jabłoński
Liczba odwiedzin:361