Zarządzenie Zastępcy Kierownika GOPS Poraj w sprawie czasu pracy 31.12.2019r

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2019

Zarządzenie nr 5/2019
Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju
w sprawie : skrócenia czasu pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju
 


Na podstawie art.7 pkt.4 i art.43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2019, poz.1282), oraz na podstawie § 4 pkt.3 i 4 Regulaminu
Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju
 
Zarządzam, co następuje :

                                                                                        §  1

Ustalam godziny pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju w dniu 31 grudnia 2019r. - Sylwester ( wtorek) od 7.00 do 13.00

                                                                                        §  2

O zmianach godzin pracy informuje się interesantów poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i drzwiach wejściowych w siedzibie Ośrodka przy ulicy Górniczej 21 w Poraju oraz na stronie internetowej Ośrodka.

                                                                                        §  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Joanna Kubicka

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Ania
Liczba odwiedzin:572